DANH SÁCH HỘI VIÊN
  
STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ NGHỀ NGHIỆP ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

TRẦN VŨ PHONG

Tiến sĩ

Trưởng khoa Côn trùng và Động vật y học

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

2

TRẦN CHÍ CƯỜNG

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

3

TRẦN CÔNG TÚ

Thạc sĩ

Trưởng PTN Hóa chất diệt côn trùng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

4

VŨ NGỌC THÚY

thạc sĩ

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

5

VŨ SINH NAM

GS.TS Y học

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

6

NGUYỄN VIẾT HOÀNG

thạc sĩ

Ncv

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

7

TRẦN HẢI SƠN

CN

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

8

NGUYỄN VI ÁNH

CN

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

9

NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

10

NGUYỄN THIỊ MAI ANH

Thaạc sĩ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

11

NGUYỄN THỊ YÊN

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

12

VŨ THỊ LIỄU

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

13

PHẠM TUẤN ANH

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

14

VŨ THIỊ LAN PHƯƠNG

Kinh doanh

Công ty Moscom

15

ĐỖ THỊ THẮM

thạc sĩ

Biên tập viên tại Tạp chí Y học dự phòng.

Hội Y học dự phòng Hà Nội

16

KHƯƠNG THÀNH VINH

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Sở YT Nam Định

17

LÊ TRUNG NGHĨA

Thạc sĩ

NCVC

Viện Pasteur Nha Trang

18

NGUYỄN THỊ OANH

Kinh doanh

19

NGUYỄN XUÂN QUANG

Tiến sĩ

Tiến sĩ Côn trùng học

Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

20

PHAN ĐÌNH THUẬN

Thạc sĩ

Trưởng khoa Côn trùng

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

21

TRẦN ANH DŨNG

Tiến sĩ

Trưởng phòng Quản lý hoá chất 

Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế

22

HÀ TẤN DŨNG 

Thạc sĩ

Trưởng khoa 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

23

LÊ THỊ THU HÀ

Thạc sĩ

Giám đốc

Công ty Hà Xanh

24

LÝ HUỲNH KIM KHÁNH

thạc sĩ

Trưởng khoa côn trùng

Viện Pastuer Hồ Chí Minh

25

NGUYỄN VĂN DŨNG

Tiến sĩ

Tiến sỹ Côn trùng học

Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TƯ

26

PHAN HƯNG

CN

Giám đốc

Công ty TNHH phát triển công nghệ môi trường Thăng Long

27

PHẠM ANH TUẤN

cử nhân

NCV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

28

PHẠM THANH HÀ

Tiến sĩ

PGĐ Trung tâm Phòng chống côn trùng

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

29

BÙI VIỆT HOAN

Thạc sĩ

NCV

Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa-Vũng tàu

30

VÚ ĐÌNH KHU

Phó giám đốc

Công ty TNHH phát triển công nghệ và dịch vụ 24h

31

VŨ ANH TUẤN

phòng trừ côn trùng

Công ty cổ phẩn công nghệ sinh học  Thái Bình

32

ĐỖ TIẾN THỊNH

Giám đốc

Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Hùng Thịnh

33

NGUYỄN VĂN TUẤN

NCV

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

34

NGUYỄN VĂN ĐẠT

NCV

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế.

35

NGUYỄN ANH TUẤN

NCV

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế.

36

NGUYỄN VIÊT THẮNG

Kỹ sư an toàn lao động

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

37

NGUYỄN THÁI BẰNG

chuyên viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

38

LÊ TRẦN LAN PHƯƠNG

chuyên viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

39

ĐINH THÚY HIỀN

chuyên viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

40

NGUYỄN THỊ MỸ HÀ

viên chức

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

41

NGUYỄN VĂN ĐÌNH

viên chức

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

42

PHẠM VĂN TIẾN

viên chức

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

43

NGUYỄN THỊ THU HÀ

thạc sĩ luật

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

44

TRẦN LÝ HIẾN

xử lý côn trùng

45

BÙI THIỆN THUẬT

Bác sĩ CKI - YTCC

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

46

NGUYỄN VĂN KỲ

dịch vụ phun diệt côn trùng

47

TRẦN THẾ LONG

dịch vụ phun diệt côn trùng

công ty  cổ phần Moscom

48

QUẢN THỊ HOA

Kinh doanh

công ty  cổ phần Moscom

49

PHẠM THỊ HIỀN             

Giám đốc 

Công ty TNHH thương mại Quốc tế Nhật Minh. 

50

TRẦN ĐẮC TIẾN            

viên chức

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

51

NGUYỄN ĐỨC THỊNH             

Giám đốc 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ Hà Nội .

52

LÊ THÀNH TRUNG

Ths. Y tế công cộng

Trung tâm YTDP Hải Phòng

53

NGUYỄN THỊ THẮM

Ths. Y tế công cộng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

54

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

Phó - Giám dốc

Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp Lam Giang

55

TRƯƠNG ĐÌNH THẢ

Kinh doanh

Giám đốc công ty TNHH Diệt Côn Trùng Hà Tĩnh.

56

CAO NHƯ THÁP

dịch vụ phun diệt côn trùng

57

LƯƠNG THỊ HẰNG

Kinh doanh

58

NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG

dịch vụ phun diệt côn trùng

59

NGUYỄN TRỌNG HIỆP

Kinh doanh

Công ty THHH Dịch vụ và thương mại Cẩm Thành

60

TRƯƠNG VĂN LIệU

kinh doanh

61

VŨ ĐứC THÀNH

thạc sĩ

nghiên cứu viên

trung tâm y tế dự phòng NAm Định

62

VŨ NHẬT TÂN

63

VŨ ANH PHƯƠNG

diệt côn trùng

64

ĐẶNG ĐỨC TRUNG

nghiên cứu viên

Viện VSDTTU

65

NGUYỄN THẾ TÌNH

diệt côn trùng

66

NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN

bác sĩ YHDP

NCV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

67

TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

thạc sĩ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

68

ĐỖ BÁ HOÀN

thạc sĩ

NCV

69

CHU VĂN THANH

NCV

70

CHU DẶNG DỰNG

71

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

72

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

73

PHẠM THIỊ THANH VÂN

74

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

75

NGUYỄN THỊ THÚY

76

NGUYỄN ĐƯỨC AN

77

HOỒ THỊ MINH HUỆ

78

NGUYỄN MINH QUANG

kyỹ sư

79

VŨ HỮU NAM

Diệt côn trùng – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hầ Nội

80

BÙI THANH BÌNH

Diệt côn trùng – Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh

81

PHẠM CÔNG TIẾN

Kỹ thuật viên 

– Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

82

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Kỹ thuật viên 

Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

83

NGUYỄN THỊ OANH

Kỹ thuật viên 

Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

84

PHẠM THỊ THƠM

Dược sỹ

Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

85

NGUYỄN THÀNH ĐÔNG

viên chưức

Viên chức – Khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh và kiểm dịch, Bộ Y tế

86

NGUYỄN NHẬT TÂN

Bác sĩ YHDP

Trung tâm YTDP Nam Định

87

TRẦN VĂN PHÚ

Bác sĩ YHDP

Trung tâm YTDP Nam Định

88

TRẦN HỮU TRUNG

Công ty CP TM và DV Pest control Việt Nam

89

NGUYỄN NGỌC MINH

Kinh doanh

90

ĐOÀN THỊ MIỄU

Công ty CP TM và DV Pest control Việt Nam

91

HOÀNG THỊ HỒNG DIỆP

Công ty CP TM và DV Pest control Việt Nam

92

TRẦN VĂN NGUYÊN

Giám đốc – Công ty cổ phẩn PCS Việt Nam

93

ĐINH CÔNG HIẾN

Kinh doanh 

94

LƯU THẾ PHƯƠNG ANH

Cử nhân

Trung tâm y tế Quận Nam Từ Liêm

95

ĐẶNG XUÂN THẬT

kinh doanh

96

NGUYỄN HOÀNG ANH

kinh doanh - Cty TNHH Dịch vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn

97

NGUYỄN PHÚC SĨ NGUYÊN

Giám đốc - Công ty TNHH DV & TM Thuyên Phương 

98

HOÀNG VĂN TRƯỜNG

kinh doanh

99

TRẦN VŨ TRANG LINH

kinh doanh

100

NGUYỄN TRỌNG HÙNG

CÁN BỘ NGHỈ HƯU

101

BÙI ĐĂNG DƯƠNG

CN YTCC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Sơn La

102

Đỗ THÀNH NHÂN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG NHÂN

103

HOÀNG THÀNH

Dịch vụ diệt côn trùng 

Công ty diệt mối Hà Thành

104

MAI KIÊN HÒA

Nhân viên Y tế

Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm 

105

PHẠM THỊ THỦY

CBVC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông

106

ĐINH CÔNG THỊNH

dịch tễ

Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Nghệ An 

107

HOÀNG VĂN HIỆT

kinh donh

108

NGUYỄN THÚY NGÂN

giám đốc

109

PHạM VĂN KHƯƠNG

kinh doanh

110

VŨ VĂN TUYẾN

kinh doanh

111

NGÔ ĐÌNH NAM

Phó giám đốc

công ty tnhh sản xuất, thương mại & ĐTXD Hồng Phú Gia

112

PHẠM XUÂN HÒA

viên chức

Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình.

113

TẠ QUÝ SƠN

Y sĩ 

Trung Tâm Y Tế Quận Bắc Từ Liêm 

114

NGUYỄN HỮU ĐỨC

Dịch vụ diệt côn trùng

115

MAI ĐÌNH THẮNG

Nghiên cứu viên

Viện Sốt rét - Ký Sinh Trùng - Côn trùng TP. HCM.

116

NGUYỄN ĐÌNH HUY 

bác siĩ

117

NGUYỄN TUẤN HẠNH

cử nhân YTCC

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

118

TRẦN XUÂN  CỬ

Diệt Côn Trùng

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

119

LÒ VĂN CHÍNH

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

120

LƯờNG VĂN CHƯƠNG

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

121

LƯƠNG HÙNG CƯƠNG

Ths YHDP

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

122

QUÀNG VĂN DOAN

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

123

LƯờNG VĂN LƯU

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

124

HÀ VIệT PHƯƠNG

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

125

DƯƠNG MạNH TOÀN

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

126

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

viên chức

trung tâm y têế dự phòng Nghệ An

127

LÊ ĐỨC THẮNG

giám đốc

công ty tnhh môi trường xanh và sạch Nghệ An

128

VŨ MINH HIỆU

giám đốc

công ty TNHH tư vấn & giải pháp kiểm soát côn trùng VN

129

TRẦN VĂN DINH

Dịch vụ diệt côn trùng 

130

TRẦN VĂN LUÂN

giám đốc

công ty TNHH xử lý dịch hại và môi trường Lợi Phát

131

LÊ VĂN HẢI

Phó giám đốc

công ty cp TM và DV ARTCARE

132

Bùi Việt Tuấn

Giám đốc – Công ty CP trừ mối – côn trùng Hải Triều

133

Lê Hữu Giáp

Giám đốc – Công ty TNHH TM & DV Trường Tín Thịnh

134

Lê Đình Vinh

viên chức

Viện Sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn

135

NGUYỄN VĂN VŨ

Giám Đốc

Công ty TNHH TM DV Nguồn Lực Vũ Gia

136

TRẦN VĂN DINH

Dịch vụ diệt côn trùng -công ty khử trùng Khánh An

137

Nguyễn Tam Trường

Ths, Bác sĩ

138

TRẦN VĂN SỸ

Phó Giám Đốc

Công ty TNHH TM Khử trùng Quốc tế

139

LÂM MINH HẢI

kinh doanh

Công ty TNHH thương mại Phát An

140

NGUYỄN TRƯỜNG HUY

Diệt côn trùng

Công ty TNHH TM - DV trừ mối - côn trùng Á Châu

141

TRẦN VĂN LUÂN

Giám đốc

công ty TNHH xử lý dịch hại và môi trường Lợi Phát

142

NGUYỄN THÚY HOA

143

Phạm Vân Khánh 

Quản lý các sản phẩm chuyên dụng

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

144

Nguyễn Đình Bảng

145

Vũ Trọng Dược

nghiên cứu viên

Viện VSDTTU


HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ NGHỀ NGHIỆP ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TRẦN VŨ PHONG

Tiến sĩ

Trưởng khoa Côn trùng và Động vật y học

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TRẦN CHÍ CƯỜNG

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TRẦN CÔNG TÚ

Thạc sĩ

Trưởng PTN Hóa chất diệt côn trùng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

VŨ NGỌC THÚY

thạc sĩ

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

VŨ SINH NAM

GS.TS Y học

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN VIẾT HOÀNG

thạc sĩ

Ncv

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TRẦN HẢI SƠN

CN

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN VI ÁNH

CN

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN THIỊ MAI ANH

Thaạc sĩ

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN THỊ YÊN

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

VŨ THỊ LIỄU

CN

NCV

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

PHẠM TUẤN ANH

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

VŨ THIỊ LAN PHƯƠNG

Kinh doanh

Công ty Moscom

ĐỖ THỊ THẮM

thạc sĩ

Biên tập viên tại Tạp chí Y học dự phòng.

Hội Y học dự phòng Hà Nội

KHƯƠNG THÀNH VINH

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Sở YT Nam Định

LÊ TRUNG NGHĨA

Thạc sĩ

NCVC

Viện Pasteur Nha Trang

NGUYỄN THỊ OANH

Kinh doanh

NGUYỄN XUÂN QUANG

Tiến sĩ

Tiến sĩ Côn trùng học

Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

PHAN ĐÌNH THUẬN

Thạc sĩ

Trưởng khoa Côn trùng

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

TRẦN ANH DŨNG

Tiến sĩ

Trưởng phòng Quản lý hoá chất 

Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế

HÀ TẤN DŨNG 

Thạc sĩ

Trưởng khoa 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

LÊ THỊ THU HÀ

Thạc sĩ

Giám đốc

Công ty Hà Xanh

LÝ HUỲNH KIM KHÁNH

thạc sĩ

Trưởng khoa côn trùng

Viện Pastuer Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN DŨNG

Tiến sĩ

Tiến sỹ Côn trùng học

Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TƯ

PHAN HƯNG

CN

Giám đốc

Công ty TNHH phát triển công nghệ môi trường Thăng Long

PHẠM ANH TUẤN

cử nhân

NCV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

PHẠM THANH HÀ

Tiến sĩ

PGĐ Trung tâm Phòng chống côn trùng

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

BÙI VIỆT HOAN

Thạc sĩ

NCV

Trung tâm Y tế dự phòng Bà Rịa-Vũng tàu

VÚ ĐÌNH KHU

Phó giám đốc

Công ty TNHH phát triển công nghệ và dịch vụ 24h

VŨ ANH TUẤN

phòng trừ côn trùng

Công ty cổ phẩn công nghệ sinh học  Thái Bình

ĐỖ TIẾN THỊNH

Giám đốc

Giám đốc Công ty TNHH MTV DV Hùng Thịnh

NGUYỄN VĂN TUẤN

NCV

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

NGUYỄN VĂN ĐẠT

NCV

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế.

NGUYỄN ANH TUẤN

NCV

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế.

NGUYỄN VIÊT THẮNG

Kỹ sư an toàn lao động

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN THÁI BẰNG

chuyên viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

LÊ TRẦN LAN PHƯƠNG

chuyên viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

ĐINH THÚY HIỀN

chuyên viên

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN THỊ MỸ HÀ

viên chức

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN VĂN ĐÌNH

viên chức

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

PHẠM VĂN TIẾN

viên chức

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

NGUYỄN THỊ THU HÀ

thạc sĩ luật

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TRẦN LÝ HIẾN

xử lý côn trùng

BÙI THIỆN THUẬT

Bác sĩ CKI - YTCC

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

NGUYỄN VĂN KỲ

dịch vụ phun diệt côn trùng

TRẦN THẾ LONG

dịch vụ phun diệt côn trùng

công ty  cổ phần Moscom

QUẢN THỊ HOA

Kinh doanh

công ty  cổ phần Moscom

PHẠM THỊ HIỀN             

Giám đốc 

Công ty TNHH thương mại Quốc tế Nhật Minh. 

TRẦN ĐẮC TIẾN            

viên chức

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

NGUYỄN ĐỨC THỊNH             

Giám đốc 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ Hà Nội .

LÊ THÀNH TRUNG

Ths. Y tế công cộng

Trung tâm YTDP Hải Phòng

NGUYỄN THỊ THẮM

Ths. Y tế công cộng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG

Phó - Giám dốc

Công ty TNHH dịch vụ và giải pháp Lam Giang

TRƯƠNG ĐÌNH THẢ

Kinh doanh

Giám đốc công ty TNHH Diệt Côn Trùng Hà Tĩnh.

CAO NHƯ THÁP

dịch vụ phun diệt côn trùng

LƯƠNG THỊ HẰNG

Kinh doanh

NGUYỄN CHIÊU DƯƠNG

dịch vụ phun diệt côn trùng

NGUYỄN TRỌNG HIỆP

Kinh doanh

Công ty THHH Dịch vụ và thương mại Cẩm Thành

TRƯƠNG VĂN LIệU

kinh doanh

VŨ ĐứC THÀNH

thạc sĩ

nghiên cứu viên

trung tâm y tế dự phòng NAm Định

VŨ NHẬT TÂN

VŨ ANH PHƯƠNG

diệt côn trùng

ĐẶNG ĐỨC TRUNG

nghiên cứu viên

Viện VSDTTU

NGUYỄN THẾ TÌNH

diệt côn trùng

NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN

bác sĩ YHDP

NCV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG

thạc sĩ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

ĐỖ BÁ HOÀN

thạc sĩ

NCV

CHU VĂN THANH

NCV

CHU DẶNG DỰNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

PHẠM THIỊ THANH VÂN

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN ĐƯỨC AN

HOỒ THỊ MINH HUỆ

NGUYỄN MINH QUANG

kyỹ sư

VŨ HỮU NAM

Diệt côn trùng – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hầ Nội

BÙI THANH BÌNH

Diệt côn trùng – Công ty TNHH diệt côn trùng Quảng Ninh

PHẠM CÔNG TIẾN

Kỹ thuật viên 

– Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Kỹ thuật viên 

Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

NGUYỄN THỊ OANH

Kỹ thuật viên 

Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

PHẠM THỊ THƠM

Dược sỹ

Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng TU

NGUYỄN THÀNH ĐÔNG

viên chưức

Viên chức – Khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh và kiểm dịch, Bộ Y tế

NGUYỄN NHẬT TÂN

Bác sĩ YHDP

Trung tâm YTDP Nam Định

TRẦN VĂN PHÚ

Bác sĩ YHDP

Trung tâm YTDP Nam Định

TRẦN HỮU TRUNG

Công ty CP TM và DV Pest control Việt Nam

NGUYỄN NGỌC MINH

Kinh doanh

ĐOÀN THỊ MIỄU

Công ty CP TM và DV Pest control Việt Nam

HOÀNG THỊ HỒNG DIỆP

Công ty CP TM và DV Pest control Việt Nam

TRẦN VĂN NGUYÊN

Giám đốc – Công ty cổ phẩn PCS Việt Nam

ĐINH CÔNG HIẾN

Kinh doanh 

LƯU THẾ PHƯƠNG ANH

Cử nhân

Trung tâm y tế Quận Nam Từ Liêm

ĐẶNG XUÂN THẬT

kinh doanh

NGUYỄN HOÀNG ANH

kinh doanh - Cty TNHH Dịch vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn

NGUYỄN PHÚC SĨ NGUYÊN

Giám đốc - Công ty TNHH DV & TM Thuyên Phương 

HOÀNG VĂN TRƯỜNG

kinh doanh

TRẦN VŨ TRANG LINH

kinh doanh

NGUYỄN TRỌNG HÙNG

CÁN BỘ NGHỈ HƯU

BÙI ĐĂNG DƯƠNG

CN YTCC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Sơn La

Đỗ THÀNH NHÂN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG NHÂN

HOÀNG THÀNH

Dịch vụ diệt côn trùng 

Công ty diệt mối Hà Thành

MAI KIÊN HÒA

Nhân viên Y tế

Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm 

PHẠM THỊ THỦY

CBVC

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông

ĐINH CÔNG THỊNH

dịch tễ

Trung Tâm Phòng Chống Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Nghệ An 

HOÀNG VĂN HIỆT

kinh donh

NGUYỄN THÚY NGÂN

giám đốc

PHạM VĂN KHƯƠNG

kinh doanh

VŨ VĂN TUYẾN

kinh doanh

NGÔ ĐÌNH NAM

Phó giám đốc

công ty tnhh sản xuất, thương mại & ĐTXD Hồng Phú Gia

PHẠM XUÂN HÒA

viên chức

Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình.

TẠ QUÝ SƠN

Y sĩ 

Trung Tâm Y Tế Quận Bắc Từ Liêm 

NGUYỄN HỮU ĐỨC

Dịch vụ diệt côn trùng

MAI ĐÌNH THẮNG

Nghiên cứu viên

Viện Sốt rét - Ký Sinh Trùng - Côn trùng TP. HCM.

NGUYỄN ĐÌNH HUY 

bác siĩ

NGUYỄN TUẤN HẠNH

cử nhân YTCC

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

TRẦN XUÂN  CỬ

Diệt Côn Trùng

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

LÒ VĂN CHÍNH

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

LƯờNG VĂN CHƯƠNG

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

LƯƠNG HÙNG CƯƠNG

Ths YHDP

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

QUÀNG VĂN DOAN

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

LƯờNG VĂN LƯU

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

HÀ VIệT PHƯƠNG

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

DƯƠNG MạNH TOÀN

Bác sỹ

Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm.

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

viên chức

trung tâm y têế dự phòng Nghệ An

LÊ ĐỨC THẮNG

giám đốc

công ty tnhh môi trường xanh và sạch Nghệ An

VŨ MINH HIỆU

giám đốc

công ty TNHH tư vấn & giải pháp kiểm soát côn trùng VN

TRẦN VĂN DINH

Dịch vụ diệt côn trùng 

TRẦN VĂN LUÂN

giám đốc

công ty TNHH xử lý dịch hại và môi trường Lợi Phát

LÊ VĂN HẢI

Phó giám đốc

công ty cp TM và DV ARTCARE

Bùi Việt Tuấn

Giám đốc – Công ty CP trừ mối – côn trùng Hải Triều

Lê Hữu Giáp

Giám đốc – Công ty TNHH TM & DV Trường Tín Thịnh

Lê Đình Vinh

viên chức

Viện Sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn

NGUYỄN VĂN VŨ

Giám Đốc

Công ty TNHH TM DV Nguồn Lực Vũ Gia

TRẦN VĂN DINH

Dịch vụ diệt côn trùng -công ty khử trùng Khánh An

Nguyễn Tam Trường

Ths, Bác sĩ

TRẦN VĂN SỸ

Phó Giám Đốc

Công ty TNHH TM Khử trùng Quốc tế

LÂM MINH HẢI

kinh doanh

Công ty TNHH thương mại Phát An

NGUYỄN TRƯỜNG HUY

Diệt côn trùng

Công ty TNHH TM - DV trừ mối - côn trùng Á Châu

TRẦN VĂN LUÂN

Giám đốc

công ty TNHH xử lý dịch hại và môi trường Lợi Phát

NGUYỄN THÚY HOA

Phạm Vân Khánh 

Quản lý các sản phẩm chuyên dụng

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Nguyễn Đình Bảng

Vũ Trọng Dược

nghiên cứu viên

Viện VSDTTU


HỘI PHÒNG TRỪ CÔN TRÙNG VIỆT NAM (PTCT)
Tên tiếng Anh:
Vietnam Pest Management Association (VPMA)
Trụ sở: Số 01-đường Yec Xanh- Hai Bà Trưng-Hà Nội.
Email: vpmagroup@gmail.com
Hotline: 036.3738.390
MENU
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Liên hệ
CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

HỘI PHÒNG TRỪ CÔN TRÙNG VIỆT NAM (PTCT)
Tên tiếng Anh: Vietnam Pest Management Association (VPMA)
Trụ sở: Số 01-Đường Yec Xanh-Hai Bà Trưng-Hà Nôi.
Email: vpmagroup@gmail.com
Hotline: 036.3738.390

 Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by VPMA | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin